مشکلات تزریق آنتی اسکالانت

مشكلات تزريق آنتي اسكالانت

معمولاً مشکلاتی که در اثر لایه گذاری شیمیایی (Scaling) در فیلترهای غشایی به وجود می‌آید، عبارتند از:

کاهش کیفیت و مقدار جریان آب عبوری .

افزایش افت فشار و فشار مورد نیاز و مصرف انرژی و هزینه ناشی از آن .

شست و شوهای بیشتر و با فواصل زمانی کمتر  برای بهبود عملیات که منجر  به کاهش عمر مفید غشاها و افزایش هزینه می شود .

از کارافتادگی های مکرر و بلند مدت .

پارگی و گسیختگی غشا در برخورد با کریستال‌های رسوبی نوک تیز

یکی از راهکارهای مفید برای جلوگیری از بروز مشکلات ذکر شده، استفاده از آنتی اسکالانت‌ها می‌باشد.

Usually problems of chemical padding (Scaling) membrane filter, however, is as follows:

Reducing the quality and quantity of water flowing through.

Increased pressure and pressure requirements and energy consumption and related costs.

Washed and shows more and less frequently, thus decreasing the useful life of the membranes to improve operations and increase cost.

Frequent and long-term disability.

Tear and rupture the membrane in contact with sedimentary sharp crystals

One useful way to avoid the problems mentioned, is the use of anti-Askalantha.

Anti Askalant, reverse osmosis, water treatment system for industrial and semi-industrial, anti-fouling device consuming fat of electronic, magnetic devices, anti-fouling, anti-fouling, anti-fouling magnetic cooler anti-fouling, anti-fouling tablets, the price of electronic devices, anti-fouling, anti prices deposit, the price of electronic anti-fouling, anti-fouling price Bhrshd, the anti-fouling, anti-fouling liquid packaging solution, anti-fouling, anti-fouling, anti-fouling dm, anti-fouling boiler

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *