دستگاه تصفیه آب و آب سخت

آب سخت و تصفیه آب

آب سخت آبی است که حاوی نمک‌های معدنی از قبیل ترکیبات کربنات‌های هیدروژنی ٬ کلسیم ٬ منیزیم و… است.

سختی آب بر دو نوع است: دایمی و موقت

سختی موقت (Temporary Hardner) را سختی کربناتی (Carbonate Hardner) نیز می‌نامند. این سختی ، مولود بی‌کربنات کلسیم و منیزیم است که عمدتا به کمک حرارت و یا ازدیاد PH کاهش می‌یابد.

سختی دائم (Permanent Hardner) را سختی غیرکربناتی (Noncarbonate Hardner) نیز می‌نامند. این سختی ، با حرارت دادن قابل حذف نیست.

طبقه بندی آب از نظر سختی

سختی آب (کربنات کلسیم mg/lit)

در بعضی از طبقه بندیها حداکثر سختی آبهای قابل شرب ، 300 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم تعیین شده است

املاح موثر در سختی عبارتند از:

املاح غیر تاثیر گذار در سختی

املاحی که در تولید سختی موثر نیستند، عبارتند از:

تغییرات سختی آب

میزان شدت سختی آب، به بستر جریان آب در سطح و زیر زمین بستگی دارد. آبهای نواحی آهکی سختی زیادتری تا آبهای نواحی گرانیتی و یا شنی دارند. سختی آب در طول زمان نیز است تغییر پذیر است. معمولاً سختی آبها در فصل باران کم و در فصل خشکی زیاد می‌شود. و بعضی مواقع هم در فصول پر باران و مرطوب مثل غارها ایجاد شود

تاثیر قلیائیت در سختی آب

اگر قلیائیت کل آب ، مساوی یا بیشتر از سختی کل باشد، تمام سختی آب به صورت سختی کربناتی خواهد بود. در صورتی که که قلیائیت کل ، کمتر از سختی باشد، سختی کربناتی آب معادل قلیائیت بوده و سختی دائم ، اختلاف بین سختی کل و قلیائیت است.

فواید آب سخت

مقدار سختی آب ، علاوه بر اینکه در آبهای صنعتی اهمیت وافر دارد، از نظر بهداشت عمومی نیز اهمیت خاصی دارد. کلسیم که یکی از عوامل سختی آب است، در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخالت داشته، ولی به همان اندازه ، سولفات کلسیم به علت کمی قابلیت هضم ، ناراحتیهایی در دستگاه هاضمه بوجود می‌آورد.

گاهی توصیه می‌شود که جهت تامین بهداشت و سلامت مصرف کنندگان ، آهک به آب آشامیدنی افزوده شود. بعضی دانشمندان معتقدند، بهتر است کلسیم و منیزیم لازم بدن توسط غذا تامین شود و حتی‌الامکان از آبهای سبک برای شرب استفاده شود. باید توجه داشت که بدن نسبت به سنگینی موجود در آب مورد مصرف خود حساسیت دارد، چنانچه این نوشیدنی تغییر یابد، ممکن است در دستگاه گوارش ایجاد اخلال نماید و این موضوع را به اصطلاح آب به آب شدن می‌گویند.

برخلاف نظر عامّه، آب سخت سنگ کلیه ایجاد نمی‌کند و برای بیماری‌های قلبی، عروقی و همچنین راشیتیسم مفید است.

مضرات آب سخت

با وجود فواید آب سخت برای بدن، سختی بیش از حد آب نیز مضراتی دارد که مهم‌ترین آن تشدید پدیده تولید سنگ کلیه به دلیل رسوب یونهای معلق در کلیه می‌شود. آب سخت موجب از دست دادن طعم و مزه نوشیدنی‌ها می‌شود. دیر پخته شدن و سفتی حبوبات با آب سخت از دیگر عوارض آن است. به علاوه، آب سخت به جداره دیگهای بخار آسیب زده باعث خوردگی و ایجاد قشر آهکی بر روی جداره دیگ‌ها و تأسیسات مرتبط می‌شود. خوب کف نکردن صابون و موجب افزایش مصرف صابون از دیگر اثرات سختی آب است.

رفع سختی آب

در تجارت مواد شیمیایی گوناگونی برای رفع سختی آب به فروش می‌رسد که دارای کربنات سدیم هستند. این مواد را قبل از ورود آب در دیگها سختی آنرا می‌گیرند و یا در دیگ بر اثر افزودن این مواد آهک و گچ را رسوب می‌دهند و دیگر این رسوب محکم به جدار دیگ نمی‌چسبد و به اصطلاح آن را نرم می‌کنند. به طوری که می‌توان آنرا به آسانی پاک نمود.

یکی دیگر از روش‌های سختی‌زدایی، استفاده از سامانه‌های تصفیه آب خانگی است که با قیمت ناچیزی می‌توان آن را تهیه کرد. روش کار آن موئینگی معکوس است و خروجی آب این دستگاه‌ها در حد آب آشامیدنی استاندارد می‌باشد.

درجه سختی آب

درجه سختی آب از روی مقدار کلسیم و منیزیم موجود در آن تعیین می‌شود. درجه‌بندی شدت میزان سختی آب، استاندارد مشخص ندارد و در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. در آلمان اگر آبی ده میلی گرم CaO در یک لیتر داشته باشد می‌گویند درجه سختی آب یک است. در فرانسه اگر آبی در یک لیتر ده میلی گرم کربنات کلسیم یا همسنگ آن کربنات منیزیم داشته باشد می‌گویند که یک درجه سختی دارد. در انگلستان اگر آبی ده میلی گرم کربنات کلسیم و یا همسنگ آن کربنات منیزیم در ۰٫۷ لیتر داشته باشد یک درجه سختی دارد.

برای تعیین سریع سختی آب در آلمان، از قرصهای آماده شده برای این کار استفاده می‌شود. در یک لوله آزمایش مخصوص و مدرج آب مورد آزمایش را تا خط نشان لوله پر می‌نمایند و به‌وسیله معرفی که همراه بسته قرصهاست رنگ این آب را قرمز می‌کنند و آگاه آنقدر از این قرصها در آن می‌اندازند تا رنگ آب سبز گردد. شماره قرصهای ریخته شده در لوله آزمایش برابر درجه سختی آب می‌باشد. دقت این روش تا نیم درجه‌است.

شهرهای با سختی آب بالا در کشور ایران

بسیاری از شهرهای کویری ایران که خاک قلیایی(خاکی مملو از فلزات قلیایی خاکی)دارند، از جمله شهرهایقم، زاهدان، گرمسار و سمنان هستند که میزان سختی آب در آنها بالاست، به طوری که در استان‌های سیستان و سمنان، سالانه چندین بار باید پوشالهای کولر را به علت اینکه مقدار فراوانی املاح روی آن رسوب کرده‌است تعویض کرد

Hard water contains mineral salts of such compounds, hydrogen carbonate, calcium, magnesium, etc.
Water hardness is of two types: permanent and temporary.
Temporary hardness (Temporary Hardner) the carbonate hardness (Carbonate Hardner) is called. The hardness, calcium and magnesium bicarbonate is generated mainly by increased temperature or reduced PH.
Permanent hardness (Permanent Hardner) the difficulty Ghyrkrbnaty (Noncarbonate Hardner) is called. This difficulty is removed by heating.
Classification of water hardness
Water hardness (calcium carbonate mg / lit)
In some classifications potable water hardness up to 300 milligrams per liter of calcium carbonate is
Affecting the hardness minerals are:
Otherwise affect the hardness minerals
Minerals that are effective in producing hard, include:
Water hardness changes
The severity of water hardness, surface and underground water flow depends on the context. Much more difficult areas of calcareous waters to waters and sandy areas are granite. Water hardness is also changed over time. Usually low hardness water in the rainy season and the dry season is long. And sometimes even in the rainy season and wet caves like to create.
The effect of alkalinity Water hardness
If the total alkalinity of water is equal to or greater than the total hardness, carbonate hardness will be all hard water. If the total alkalinity, hardness is less than the hardness of carbonate alkalinity and hardness of water is constant, the difference between total hardness and alkalinity.
The benefits of hard water
Water hardness, in addition to its great importance in industrial waters, in terms of public health is very important. Calcium Hardness is one of the factors, involved in bone growth and balance, but equally, because little digestible calcium sulfate, irritation of the digestive tract creates.

Sometimes it is advisable to ensure the health and safety of consumers, lime is added to drinking water. Some scientists believe that it is necessary calcium and magnesium body by food supply and possible water used for drinking style.
Contrary to popular opinion, hard water does not cause kidney stones and for cardiovascular disease (CVD), the Shytysm also useful.
Disadvantages of hard water
Despite the benefits of hard water body, water is too hard, the main disadvantages of the resonance phenomenon is produced in the kidney stones due to suspended sediment ions. Hard water can cause loss of taste drinks. Rigidity and slow cooked beans with water and the other side is hard. In addition, hard water causes corrosion and cause damage to the wall boiler shell boilers and related facilities will be arranged on the wall. Not good soap foam soap and other effects of water hardness is increased.
Remove hard water
Trade in various chemicals to remove hard water containing sodium carbonate are sold. So that it can be easily cleaned.
Another difficulty debugging techniques, the use of home water treatment systems that can be obtained with very low price. The method of capillary water is reversed and output devices in the drinking water standard.
Water hardness
The amount of calcium and magnesium hardness of the water in it is determined. Grading of hardness, no clear standard and in different parts of the world. In Germany, if water is ten milligrams of CaO in a liter of water one is called the degree of difficulty. In France, if a liter of water in ten milligrams of calcium carbonate or magnesium carbonate rock which is to say that there is a degree of difficulty. In England, if the water ten milligrams of calcium carbonate and magnesium carbonate rock or have a hardness of 0.7 liters.
For the rapid determination of hardness of water in Germany, the tablets are prepared to do this. Number pills can be poured into a test tube and the degree of water hardness. This method is accurate to half a degree.
Cities with high water hardness in Iran
Many desert cities of the alkaline soil (soil with alkaline earth metals), including the cities of Qom, Zahedan, Garmsar and Semnan high levels of water hardness, so that in the provinces of Sistan and Semnan, several times a year to cooler straws because a lot of sediment has changed its salts

Water-west point, Elijah water treatment, water purification tables Easy two-step water purification soft water, water purification water tek, Aqua Water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, water prices treatment soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *