پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی – همزمان با گسترش روز افزون صنایع و به تبع آن مصرف آب و تولید پساب، استاندارد های زیست محیطی شرایط خاصی را برای ورود پساب به منبع پذیرنده (چاه جاذب – فضای سبز – ورود مجدد به چرخه تولیدی ) لحاظ می کنند. از اینرو شرکت مهندسی فراب صنعت ، همزمان با طراحی، ساخت و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی اقدام به طراحی و ساخت و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی نموده است. مشخصات فاضلاب صنعتی

مشخصه های شاخص عمومی تصفیه پساب های صنعتی عموماً در سه بخش مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خلاصه می شود:

۱- مشخصه های فیزیکی شامل رنگ، کدورت، دما، بو و مواد جامد

۲- مشخصه های شیمیایی شامل مواد آلی، کربوهیدراتها، روغن و گریس، سموم، فنل ها، پروتئین ها، سورفاکتانتها و مواد غیر آلی شامل قلیاها، کلریدها، فلزات سنگین، نیتروژن، فسفر، گوگرد و گازها شامل هیدروژن سولفید، متان و اکسیژن می باشد.

۳-  مشخصه های بیولوژیکی شامل کل باکتریها، کل کلیفرمها، تخم انگلها و عوامل بیماریزا

مراحل کلی تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه مقدماتی شامل:

۱ – آشغالگیر (درشت دانه – ریز دانه)

۲ – دانه گیر

۳ – متعال سازی

۴ – حوض ته نشینی اولیه

فاضلاب پس از انجام تصفیه مقدماتی و به تناسب بار آلودگی و همچنین استاندارد زیست محیطی مورد نظر در خروجی وارد مراحل بعد می گردد. این مراحل عبارتند از :

۱- حوضچه اختلاط تند

در این حوضچه پساب با مواد شیمیایی مورد نیاز با استفاده از یک مخزن دور تند اختلاط پیدا می کند.

۲ – حوضچه اختلاط کند

پساب پس از اختلاط تند وارد حوضچه اختلاط کند گردیده و با مواد شیمیایی اختلاط پیدا می کند. در این حوضچه لخته ها فرصت کافی پیدا کرده تا با مواد شیمیایی بهتر و بیشتر اختلاط پیدا کنند.

3 – حوض ته نشینی

پس از تشکیل لخته ها، پساب وارد یک مرحله ته نشینی گردیده تا لخته ها و فلوک ها به مرور زمان ته نشین شده و از پساب جدا گردد  .

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات تکمیلی با کارشناسان فنی ما با شماره های  تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس ایمیل  iransu.ir با ما در ارتباط باشید .

Cooling tower or cooling tower – cooling tower – a device that processes for cooling water in air conditioning cooling systems, refineries, power plants and other industrial plants used, used .brj cooling, By creating a large surface contact with the air, evaporating water easy and quickly cooled the water. Cooling operation is done by the loss of the latent heat of evaporation, while a small amount of water evaporates and the cooling water. The task of a cooling tower, absorbing heat from the atmosphere, which is basically a process of elimination to the disposal of the evaporation occurs., environmental standards for wastewater certain conditions acceptor source (well absorbing – green space – re-enter the production cycle) are included. So FARAB Industry Co., along with the design, construction and operation of sanitary sewage treatment package to design and implementation of industrial wastewater treatment packages have.

 View Industrial

The characteristics of the general index of industrial wastewater treatment typically features three sections: physical, chemical and biological summarized:

1. The physical characteristics including color, turbidity, temperature, odor and solids

2. Chemical properties of organic compounds, carbohydrates, oils and lubricants, pesticides, phenols, proteins, Surfactants and inorganic materials such as alkali, chlorides, heavy metals, nitrogen, phosphorus, sulfur and gases, including hydrogen sulfide, methane and oxygen. is.

3. biological features include total bacteria, total coliforms, parasites and pathogens

 The treatment of industrial waste water

Preliminary treatment includes:

      1 – Shghalgyr (coarse – grained)
2 – seeding

      3 – High building

      4 – primary settling tank

After preliminary treatment of waste water according to pollution and environmental standards in output into the later stages. These steps include:

1. mixing fast pool

The pond water with chemicals needed using a high speed mixing tank finds.

2 – the mixing tank

After mixing the waste dump into a mixing tank and mixing the chemicals found. The pool clots have ample opportunity to mix chemicals to be better.

3 – settling pond

After clot formation, the waste has entered a phase of settling flock to clot and settle over time and be separated from wastewater.

For more information please call our technical experts by please contact or email address iransu.ir us keep in touch.

 Cooling Tower of production FARAB industry

1. The cooling tower fiberglass cone

2. The cooling tower of glass cube

3. Industrial Cooling Tower

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *