حوزه فعالیت شرکت

فعاليت شركت برای فروش دستگاه تصفیه اب پیوری کام

1_ سیستم های تصفیه آب OR

2_ سیستم های تصفیه فاضلاب

3 _ تجهیزات

1 _ سیستم های تصفیه آب  (OR)

یکی از روشهای بهینه جهت تصفیه آب صنایع با حفظ کیفیت بالا ، تکنولوژی غشایی می باشد که به عنوان یک روش مدرن و ارتقایافته همگام با تکنولوژی روز دنیا در چهت جداسازی مواد در سطح مولکولی و یونی قابل ارائه می باشد .

در روش تکنولوژی غشایی آب خام با فشار توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا است رانده می شود که این فشار خارجی از فشار اسمزی طبیعی بیشتر است در نتیجه مولکولهای کوچکتراز منافذ غشاء عبور می کنند و در حالی که مولکولهای بزرگتر قادر به عبور نمی باشند .

Caspian Rshya related activities:

1. Water Systems OR

2. Wastewater treatment systems

3. Equipment

1] water treatment systems (OR)

One of the best methods for maintaining high-quality industrial water treatment, membrane technology is a modern way and enhanced to keep pace with modern technology in the separation of materials at the molecular level and ion Chht available. In the raw water membrane technology by

Water purification sure, water-purification equipment, industrial and semi-industrial and home water purifier filter Snty, Snty, desalination desalination desalination of housework Ha, Khvrshydy, desalination and nuclear desalination desalination Ay, a wick Ayy, Snty, desalination of water, water treatment Tjhyzat, OR, purified water, the design of a water treatment system Fazlab, solar

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *