مشخصات فنی دیگهای سوپر سه پاس

مشخصات فنی دیگهای سوپر سه پاس

دیگ های مدل سوپر سه پاس این شرکت بصورت عقب خشک (DRY BACK) می باشند و بر اساس استاندارد BS 855 طراحی و ساخته می شود. ورقهای مصرفی برای قسمتهای تحتد فشار از نوع 17 MN4-A516 و لوله های مصرفی از نوع ST 35.8

اروپایی بوده که دارای گواهینامه از شرکت سازنده می باشد. الکترودها از نوع 7018 اروپایی بوده که قبل از عملیات جوشکاری به مدت یک ساعت در دمای 400-350 درجه پخت می شوند کلیه مراحل ساخت توسط بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مورد آزمایش های رادیو گرافی و هیدرو استاتیک قرار می گیرند.سیستم ساخت این مدل از دیگها بصورت سه چاس (سه مرحله ای) بوده که گردش سه مرحله ای هوای گرم در داخل سیستم سبب افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت می گردد . عایق کاری دربها بوسبله سینان نسوز فوندو و شاموت و عایق کاری بدنه توسط دو لایه پشم سنگ یا پشم شیشه انجام می گیرد و بدنه بیرونی دیگ بنا به تقاضای خریدار با ورق های گالوانیزه رنگی ا استیل روکش کاری می شود.

Super Tuesday back pass model for the company dry (DRY BACK) are designed and manufactured according to BS 855. Consuming sheets for parts of 17 MN4-A516 Thtd pressure and intake pipes of ST 35.8

Europe, which is certified by the manufacturer. The electrodes of the European 7018 before the welding operation for an hour at a temperature of 400-350 degrees are cooking all stages of manufacture by Iran Standard & Quality Inspection and hydrostatic tests are radiography.
Construction of the model system of boilers in three Chas (three-phase), the three-stage circulation of warm air in the system will increase efficiency and reduce fuel consumption. Sinan Bvsblh fireproof doors and shamot Fondo insulation and insulation layer of rock wool or fiberglass body is carried by the outer pot body at the request of the buyer with color-coated sheets of laminated steel to be working.

Rtk, water-purification equipment, industrial water treatment equipment and water treatment system Pyvrytk Snty, half the sand filter sand filter Mahyran, heat Gstr, Mykrvn, sand filter sand filter and sand filter Krbny, Mahy, growing pressure sand filter sand filter Galvanyz·h, filter sand filter calculations Tnd, Shny, calculated Shny, filters filter tank filter View Shny, Shny, Shny, nozzle filter filter paper filter installed Shny, Shny, sand filter map

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *