روش های سنتی تصفیه آب

روش های سنتی تصفیه آب

1 – جوشاندن

از سالها پیش ، جوشاندن روشی برای ضدعفونی کردن و از بین بردن میکروارگانیزم های آب بوده است. جوشاندن اگر به مدت کافی باشد ، می تواند بسیاری از باکتری ها را از بین ببرد ، اما نه همه آنها را ! بسیاری از باکتری ها در اولین لحظات کشته می شوند اما برای کشته شدن بقیه نیاز به زمان بیشتری هست.

اشکالات روش جوشاندن آب برای ضدعفونی کردن آن:

» برای جوشاندن اندکی آب ، به مقدار زیادی سوخت و انرژی و همچنین تجهیزات نیاز است.

» آب بلافاصله پس از جوشاندن قابل استفاده نیست و نیاز به سرد شدن دارد

» در حین جوشاندن و همچنین سرد شدن آب ، مقداری از آب تبخیر شده و هدر می رود.

» آلاینده ها و ذرات محلول در آب ، با جوشاندن نه تنها از بین نمی روند بلکه با این روش آب تغلیظ هم می شود. لذا این روش فقط برای ضدعفونی کردن مناسب است نه تصفیه کامل آب و حذف آلاینده هایی نظیر نیترات و سرب.

» جوشاندن آلاینده های شیمیایی نظیر کلر را از بین نمی برد بلکه با وجود کلر در آب جوش ، آب طعم ماندگی و کهنگی نیز به خود می گیرد.

2 – روش های شیمیایی

برای ضدعفونی کردن اولیه آب دو ماده شیمیایی وجود دارد : ید و کلر . هردو ماده سبک و ارزان بوده و استفاده از آنها آسان است. ید در کشتن ویروس ها ، باکتری ها و تک یاخته ها موثر است. با این حال هرچه آب سرد تر باشد ، زمان بیشتری نیاز است تا ید اثر خود را بگذارد و آب را ضدعفونی کند. علاوه بر این از آنجا که ید در منابع طبیعی نظیر خاک وجود دارد ، لذا به طور طبیعی در آب یافت می شود ، بنابراین اگر ما نیز به صورت مصنوعی ید را به آب اضافه کنیم ، دوز آن در آب تغییر کرده و کم و زیاد می شود. علاوه بر این زنان باردار و بیماران تیروئید ، نباید آب حاوی ید را بنوشند. لذا استفاده از ید فقط برای تصفیه آب در کوتاه مدت استفاده می شود و تصفیه کردن آب با این ماده شیمیایی به مدت زمان بیش از سه ماه ، توصیه نمی شود. طعم ید نیز مناسب نیست و گاهی مجبوریم برای از بین بردن طعم بد آن ، به آب شکر اضافه کنیم!

ماده ضدعفونی کننده دوم ، کلر است. استفاده از کلر برای ضدعفونی کردن آب ، صرف نظر از نکات مثبت بسیاری که دارد ، دارای مضراتی نیز هست. از جمله مضرات کلرزنی ، به وجود آمدن محصولات فرعی به نام تری هالون متان ها هستند که امروزه احتمال سرطان زا بودن آنها بیش از پیش برما ثابت شده است. علاوه بر این کلر ماده ای بسیار سمی است و اگر بیش از اندازه وارد آب شود ، باعث بیماری هایی شده و به اندام های داخلی بدن آسیب های جدی می زند. همچنین کلر برای پوست و موی انسان نیز مضراتی را به همراه دارد و باعث تحریک مخاط داخلی ریه و بینی می شود. هیراب سان چندین مقاله در خصوص مضرات کلر در این سایت منتشر کرده است که می توانید در قسمت دانستنی ها ، در این مورد مطالعه کنید.

با فهمیدن نقاط ضعف روش های سنتی تصفیه آب آشامیدنی ، پی می بریم که امروزه به روش های مطمئن تری برای تصفیه آب نیاز داریم.

1 – boiling
Years ago, a boil water to disinfect and eliminate the microorganisms. Boil it long enough, it can kill many bacteria, but not all of them! Many bacteria are killed in the first moments but others need more time to kill it.
Bugs way to boil water to disinfect it:
“For a little boiling water, a lot of fuel and equipment are needed.
“Water can not be used immediately after boiling and cooling is
“During the boiling and cold water, some of the water evaporates and is wasted.
“Contaminants and particles in water, the boiling water method not only do not disappear but it can also be condensed. This method is useful not only to disinfect the water filtration and removal of contaminants such as nitrate and lead.
“Boiling chemical contaminants such as chlorine, chlorine does not destroy it with boiling water, flavored water also takes fatigue and aging.
2 – chemical methods
There are two chemicals for disinfection of water, iodine and chlorine. Both substance and style is cheap and easy to use. Iodine to kill viruses, bacteria and protozoa effective. However, more and more cold, more time is needed to work on it and the water must be disinfected.be. In addition, pregnant women, thyroid disease, should not drink water containing iodine. Should not taste too good, and sometimes we have to eliminate the bad taste, add sugar to the water!
Second disinfectant, chlorine. The use of chlorine to disinfect the water, regardless of the many positive aspects, it has disadvantages as well. Among the disadvantages of chlorination, creates byproducts called methane halons are more likely today than ever Brma been proven to cause cancer. In addition, chlorine is toxic if too much water causes diseases and serious damage to his internal organs. Chlorine is also a health risk to humans with skin and hair and irritate the inner lining of the lungs and nose. Hirab San several articles about the harmful effects of chlorine on this site that you can know in part, in this case study.
By understanding the weaknesses of traditional methods of treating water, we realized that today is a more reliable method for water treatment is needed.

Water-west point, Water Purifier kflow, Water Purifier Rtk condensed water, water-soluble and particulate pollutants, chemical pollutants, eliminating the bad taste of water, destroying microorganisms, water, water purification, removal of contaminants such as lead nitrate and cold water, sterilization, plenty of fuel, there is chlorine in boiling water, iodine and chlorine

  • روش های تصفیه آب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *