کاربرد دستگاه فیلتر شنی

كاربرد دستگاه فیلتر شنی

تصفیه آب رودخانه‌های با کدورت بالا پس از واحدهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی جهت تهیه آب شرب، بهداشتی و صنعتی

تصفیه آب استخر برای جلوگیری از کدر شدن آب و زلال سازی آن

تصفیه نهایی فاضلابهای صنعتی و انسانی

تصفیه آب برج های خنک کننده از مواد معلق نفوذی از هوا مانند گرد و خاک.

بدنه این فیلترها، استوانه‌ای شکل و از فولاد بر اساس استاندارد‌های معتبر ساخته شده است و دارای دو دریچه بازدید می باشد. برای جلوگیری از خوردگی، کلیه سطوح مجاور با آب داخل مخزن،  از دو لایه رنگ اپوکسی و کلیه سطوح بیرونی دستگاه که در مجاورت هوا قرار دارند با رنگ روغنی پوشش داده می‌شود. فشار استاندارد در این فیلترها بین 7-3 اتمسفر می‌باشد و اگر فشار بیش از این باشد باعث ایجاد پدیده شیارسازی می‌شود.

قطر فیلترهای شنی عمودی استاندارد از حدود 0.5 تا 3 متر و ارتفاع آن بین 0.7 الی 1.5 متر می‌باشد. فیلترهای شنی عمودی به خاطر آنکه در تمام راستای ارتفاع آنها عمل تصفیه فیزیکی انجام می‌گیرد، به فیلترهای افقی ترجیح دارند. در فیلترهای شنی عمودی ورود آب توسط نازلهای ورودی از بالای دستگاه انجام می‌پذیرد.

River water with high turbidity units after coagulation, flocculation and sedimentation to provide potable water, sanitary and industrial
Pool water treatment to prevent clouding of the water and Clarification
Final purification of industrial waste and human
Water cooling towers of suspended matter from the air such as dust penetration.

The body of the filter, cylindrical and made of steel according to standards and has two valves are visiting. To prevent corrosion, all adjacent surfaces with water in the tank, the two outer layers of epoxy paint and all levels in the air are covered with oil paint. Standard pressure in the filter between 7-3 atmospheres and if the pressure is greater than the cause of the phenomenon slot.

Standard vertical filter diameter of about 0.5 to 3 meters and a height of between 0.7 to 1.5 meters. Vertical sand filters for the physical act of purification is performed on all the height, horizontal filters are preferred. The vertical sand filters water through a nozzle inlet of the device is done.

Reverse osmosis, water purification single water filter home water purifier, industrial, housing filters, pool water treatment, cooling tower water, river water turbidity, the final purification of industrial waste, prevent corrosion, epoxy paints, sand filters vertical, diagonal sand filters, flocculation

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *