پرشر وسل چیست

پرشر وسل frp pressure vessels ro

پرشر وسل یا  مخزن تحت فشار  ، محفظه ای برای قرار دادن ممبران است. از پرشر وسل می توان در موارد زیر استفاده کرد:

سیستم تصفیه آب اسمز معکوس ، صنایع و واحد های نمک زدایی ، اولترافیلتراسیون ، نانوفیلتراسیون

تفاوت پرشر وسل ها در جنس پوسته ، ورودی و خروجی مواد ، محدوده عملکرد  فشار  ، محدوده عملکرد دما ، محدوده عملکرد PH ، اندازه و محل قرارگیری پورت های ورودی و خروجی می باشد.

انواع پرشر وسل های موجود بر اساس سایز:

4 اینچ و 8اینچ

انواع پرشر وسل بر اساس محل قرارگیری پورت:

پرشر وسل ساید پورت (side port)

پرشر وسل اند پورت (end port)

انواع پرشر وسل بر اساس برند :

پرشر وسل کد لاین ، پرشر وسل مستر لاین ، پرشر وسل وتک ، پرشر وسل آر او پی وی ، پرشر وسل پایرو

Full of vessels or pressure vessel, a chamber for placing the membrane. Get rid of the vessels can be used in the following cases:
Reverse osmosis water purification systems, industrial and desalination units, ultra-filtration, nano-filtration
Full of sex differences in hull vessels, input and output materials, the range of pressure, temperature range, the range of PH, size and position of the input and output ports.
Get full variety of existing vessels based on size:
4 inch and 8 inch
Full of all kinds of vessels based on the location of the port:
Get full port side vessels (side port)
Ports are full of vessels (end port)
Full of all kinds of vessels are based on:
Get full lines of code vessels, vessels Prshr Master online Prshr Vtk vessels, vessels Prshr R. He PVC, Prshr vessels Payrv

Aqua salty water treatment, water purification, Pure Water, Water Purifier 3-stage water purification soft water, aqua water treatment equipment, water purification Aqua Line, Pro Aqua water purification, water purification machine soft water, water purification machine soft water, the water Aqua Life, the price of water purification soft water, water purification price soft water, domestic water prices soft water, water purification equipment prices soft water, Aqua water Purifier dealers

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *