اطلاعاتی درمورد آب سخت

دستگاه Ro مرحله ای

مضرات آب سخت

با وجود فواید آب سخت برای بدن، سختی بیش از حد آب نیز مضراتی دارد که مهم‌ترین آن تشدید پدیده تولید سنگ کلیه به دلیل رسوب یونهای معلق در کلیه می‌شود. آب سخت موجب از دست دادن طعم و مزه نوشیدنی‌ها می‌شود. دیر پخته شدن و سفتی حبوبات با آب سخت از دیگر عوارض آن است. به علاوه، آب سخت به جداره دیگهای بخار آسیب زده باعث خوردگی و ایجاد قشر آهکی بر روی جداره دیگ‌ها و تأسیسات مرتبط می‌شود. خوب کف نکردن صابون و موجب افزایش مصرف صابون از دیگر اثرات سختی آب است.

رفع سختی آب

در تجارت مواد شیمیایی گوناگونی برای رفع سختی آب به فروش می‌رسد که دارای کربنات سدیم هستند. این مواد را قبل از ورود آب در دیگها سختی آنرا می‌گیرند و یا در دیگ بر اثر افزودن این مواد آهک و گچ را رسوب می‌دهند و دیگر این رسوب محکم به جدار دیگ نمی‌چسبد و به اصطلاح آن را نرم می‌کنند. به طوری که می‌توان آنرا به آسانی پاک نمود.

یکی دیگر از روش‌های سختی‌زدایی، استفاده از سامانه‌های تصفیه آب خانگی است که با قیمت ناچیزی می‌توان آن را تهیه کرد. روش کار آن موئینگی معکوس است و خروجی آب این دستگاه‌ها در حد آب آشامیدنی استاندارد می‌باشد.

درجه سختی آب

درجه سختی آب از روی مقدار کلسیم و منیزیم موجود در آن تعیین می‌شود. درجه‌بندی شدت میزان سختی آب، استاندارد مشخص ندارد و در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. در آلمان اگر آبی ده میلی گرم CaO در یک لیتر داشته باشد می‌گویند درجه سختی آب یک است. در فرانسه اگر آبی در یک لیتر ده میلی گرم کربنات کلسیم یا همسنگ آن کربنات منیزیم داشته باشد می‌گویند که یک درجه سختی دارد. در انگلستان اگر آبی ده میلی گرم کربنات کلسیم و یا همسنگ آن کربنات منیزیم در ۰٫۷ لیتر داشته باشد یک درجه سختی دارد.

برای تعیین سریع سختی آب در آلمان، از قرصهای آماده شده برای این کار استفاده می‌شود. در یک لوله آزمایش مخصوص و مدرج آب مورد آزمایش را تا خط نشان لوله پر می‌نمایند و به‌وسیله معرفی که همراه بسته قرصهاست رنگ این آب را قرمز می‌کنند و آگاه آنقدر از این قرصها در آن می‌اندازند تا رنگ آب سبز گردد. شماره قرصهای ریخته شده در لوله آزمایش برابر درجه سختی آب می‌باشد. دقت این روش تا نیم درجه‌است.

شهرهای با سختی آب بالا در کشور ایران

بسیاری از شهرهای کویری ایران که خاک قلیایی(خاکی مملو از فلزات قلیایی خاکی)دارند، از جمله شهرهایقم، زاهدان، گرمسار و سمنان هستند که میزان سختی آب در آنها بالاست، به طوری که در استان‌های سیستان و سمنان، سالانه چندین بار باید پوشالهای کولر را به علت اینکه مقدار فراوانی املاح روی آن رسوب کرده‌است تعویض کرد.

Disadvantages of hard water
Despite the benefits of hard water body, water is too hard, the main disadvantages of the resonance phenomenon is produced in the kidney stones due to suspended sediment ions. Hard water can cause loss of taste drinks. Rigidity and slow cooked beans with water and the other side is hard. In addition, hard water causes corrosion and cause damage to the wall boiler on the wall calcareous shell boilers and associated facilities. Not good soap foam soap and other effects of water hardness is increased.
Remove hard water
Trade in various chemicals to remove hard water containing sodium carbonate are sold. So that it can be easily cleaned.
Another Skhtyzdayy methods, using home water treatment systems that can be obtained with very low price. The method of capillary water is reversed and the output device is in the drinking water standard.
Water hardness
Water hardness is determined by the amount of calcium and magnesium in it. Grading of hardness, no clear standard and in different parts of the world. In Germany, if water is ten milligrams of CaO in a liter of water one is called the degree of difficulty. In France, if a liter of water in ten milligrams of calcium carbonate or magnesium carbonate is equivalent to saying that there is a degree of difficulty. In England, if the water ten milligrams of calcium carbonate and magnesium carbonate or the equivalent of 0.7 liters There is a degree of difficulty.
For the rapid determination of hardness of water in Germany, the tablets are prepared to do this. No pills spilled water in the test tube to the degree of difficulty. The accuracy of this method has Drjhast half.
Cities with high water hardness in Iran
Many desert cities of the alkaline soil (soil with alkaline earth metals), including Shhrhayqm, Zahedan, Garmsar and Semnan high levels of water hardness, so that in the provinces of Sistan and Semnan, several times a year to Pvshalhay cooler due to the abundant mineral deposits on it has changed.

Household Water Purifier royal, home water treatment system in Karaj, crystal water treatment system, loss of taste, Household water treatment, rapid determination of hardness of water, produce kidney stones, water hardness, Grading of hardness, hardness removal water hardness of poverty of cities with high water hardness, water works hard for the body, hard water hazards, not foam soap