فواید دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی

کاهش سرب و طعم و مزه کلر و بو.

طراحی جمع و جور با مخزن ذخیره سازی – موجب صرفه جویی در فضای  زیر سینک  می شود.

مواد معدنی  آب برای بهبود طعم و مزه باقی می ماند.با خرابی لوله  سیستم خاموش می شودو این باعث می شود آب غیر سالم وارد شیر اصلی نگرددو  احساس امنیت در مورد کیفیت آب آشامیدنی فراهم می کند.

تعویض فیلتر و محصور شده با پوسته بیرونی مهر و موم شده و اطمینان حاصل شود که هر تغییر فیلتر بهداشتی و خشک باشد.

حذف خاک، گل و لای، خاک رس و رسوبات دیگر از آب آشامیدنی و خانگی

چهار لایه از مواد فیلتر برای تصفیه آب مطلوب

به حداقل می رساند بوهای نامطبوع

را کاهش می دهد اثرات خوردگی در لوله کشی آب، لوازم خانگی و وسایل

لکه های آب به علت خوردگی  را از بین می برد.

سلامت خانواده خود و آرامش ذهن را در بردارد

پول شما پس انداز می شودو هزینه های بالایی در لوله کشی و مشکلات،دیگر پیشگیری می کند

باعث می شود آب خود را امن و سالم، خوش طعم، و بهتر ازکیفیت  بطری به علاوه، فوق العاده نرم و ملایم است.

The benefits of home water purifier:

Lead and chlorine taste and odor reduction.

The compact design saves space with storage under the sink.

Mineral water to improve the taste remains.

Replace filters and surrounded by an outer shell sealed and ensure that any sanitary filter change and dry.

 Remove dirt, silt, clay and other sediments from household drinking water

Four layers of filter material for optimum water purification
To minimize bad odors

Reduce the effects of corrosion on plumbing, appliances and equipment

Eliminates water spots due to corrosion.

Your family’s health and peace of mind in the picks

After you Azndaz money and the high cost of plumbing problems, it can help prevent

 Makes your water safe and healthy, tasty, and better quality of bottles plus, super soft and gentle.

sure life water treatment, water purification hayzhenik, sure water purifier components, desalination, desalination home, solar desalination, desalination, industrial, agricultural desalination, water treatment Aqua Water Treatment sky, drinking water treatment , Iran- Nikotak water, aquarium water treatment, water treatment system aqua benefits of household water purifier, water filter Dalton