ضد عفونی آب مصرفی خانگی

تصفیه آّب خانگی آشپزخانه

اگر آب آشامیدنی شما از آب لوله کشی شهری که به آن سفر کرده اید تامین نمی شود، بهتر است آب آشامیدنی خود را جهت اطمینان کامل  ضد عفونی کنید. توجه کنید که هر آبی بدون توجه به منبع، زلالی ویا رنگ و بو و مزه آن، غیر بهداشتی محسوب می شود مگر اینکه با کلر ضد عفونی شود.

سه قاشق مربا خوری (15 گرم) گرد پر کلرین را در یک بطری (رنگ بطری تیره باشد) یک لیتری آب اضافه کرده (به این محلول محلول مادر می گویند) و بهم بزنید. و سپس هفت قطره از این محلول (محلول مادر) را به یک لیتر آب اضافه کرده و بهم بزنید. پس از نیم ساعت با اطمینان خاطر مصرف کنید و مطمئن باشید شما و همسفرانتان دچار بیماری های منتقله از آب نمی شوند.

چند نکته مهم

– پودر کلر را می توانید از مراکز بهداشتی که در تمام کشور فعال هستند یا واحد بهداشت محیط به صورت رایگان تهیه کنید.

– اگر پودر کلر مدتی بماند (بیش از یک تا دو هفته) هنگام استفاده آب را تلخ می کند. پس برای هر برنامه باید کلر تازه تهیه کنید.

– در هر برنامه همان 15گرم که صرف تهیه محلول مادر می شود برای شما کافیست.

– پودر کلر را در ظرف های کوچک شیشه ای یا پلاستیکی، دور از نور در جایی خشک و تاریک نگهداری کنید.

– پودر کلر را در کنار مواد غذایی یا در ظرفهای سر باز نگهداری نکنید زیرا بوی آن در تمام محوطه پخش می شود ( مثل بویی که در استخرها به مشام می رسد ). بهتر است حتی پودر درون ظروف سربسته را هم در هوای آزاد و در یک جای سایه دار و نه در کنار وسایلتان بگذارید.

پرکلرین

– هنگامی که محلول مادر را درست کردید ( 15 گرم در یک لیتر آب) مقداری از آن را در یک ظرف کوچک دارای قطره چکان ( این ظرف ها را می توانید از داروخانه ها تهیه کنید) بریزید. ظرفتان را در یک فویل آلومینیومی بپیچید و آن را در چند لایه پلاستیک بگذارد. هفت قطره از این محلول برای یک لیتر آب کافیست( تقریبا 11قطره برای یک بطری یک و نیم لیتری آب).

 

– توجه کنید محلول شما مثل وایتکس دارای خاصیت رنگبری است پس دقت کنید در هنگام حمل و نقل ویا زمان استفاده روی لباسها یا وسایلتان نریزد.

– پس از اضافه کردن کلر به آب حتما نیم ساعت صبر کنید و سپس از آب استفاده کنید.

– کلر، رنگ بو یا مزه آب را چندان عوض نمی کند.

– از پودر کلر می توانید برای ضد عفونی کردن سبزیجات، میوه ها و اماکن و ظروف هم استفاده کنید که نحوه آن را می توان از کارشناسان بهداشت محیط جویا شد.

– اگر آب تصفیه شده در اختیار ندارید برای حفظ سلامت خود، آبهای چاه، چشمه و بخصوص آبهای جاری را حتما با کلر ضد عفونی کنید.

– در برنامه های چند روزه حتما به این نکته توجه دو چندان داشته باشید.

– ضمنا در تمام سفرها از قرص های کلر هم می توان استفاده کرد ولی متاسفانه در بازار ایران کمتر یافت می شود.

– با رعایت بهداشت بدون بیماری و با آرامش سفر کنید و از سفرها لذت ببرید.

If your drinking water from municipal tap water to which you’re traveling is not provided, it is better to get your drinking water to ensure complete disinfection. Please note that regardless of any water source, or purity of the color, smell and taste, it is unhealthy unless it is disinfected with chlorine.
Tuesday teaspoons (15 grams) of high chlorine powder into a bottle (bottle color is dark) added a liter of water (dissolved in the solution mother would say) and stir. And seven drops of this solution (mother solution) was added to a liter of water and stir. After half an hour to eat and make sure you and Hmsfrantan not water-borne diseases.
How Important
– Chlorine powder can care centers that are active in the country or the health department to get free.
– If you stay a while chlorine powder (more than one to two weeks) when the water is bitter. So for each program must create a new chlorine.
– 15 grams per program, the procurement solution to your mother enough.
– Chlorine powder in a small glass or plastic container, dry place away from light and dark store.
– Chlorine powder along with food or on an open storage containers because they do not smell it at all campuses spread out (like a smell in the air reaches the swimming pool). Even better, both in the air and powder in sealed containers in a shady place and not on the side of your vehicle Yltan.
High chlorine
– When you create the mother solution (15 g per liter of water), some of it in a small container with a dropper (this dish you can get from pharmacies) fold. Ftan capacity in a foil wrap and put it in a plastic layer. Seven drops of this solution is sufficient for a liter of water (approximately 11 drops to a bottle and a half liters of water).

– Note that the solution is to make sure you like bleached Vaytks property during transportation or time to be sure to put on clothes or vehicle Yltan.
– After adding chlorine to the water you wait half an hour and then use water.
– Chlorine, color, smell or taste of the water does not change.
– Chlorine powder can be used to disinfect vegetables, fruits and dishes and places the use of health experts ask how it can be.
– If you do not have purified water to maintain their health, water wells, springs and surface waters, especially as you get disinfected with chlorine.
– In a few days so be sure to take note of.
– Also, all trips of chlorine tablets can also be used, but unfortunately found to be lower in the Iranian market.
– The hygiene and disease-free travel with comfort and fun trips.

Water Purifier puricom, Water Purifier sure life, water treatment system, water treatment Rtk water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold , home water filtration system water tek, the price of water treatment water tek, price of treating water tek, price of treating water tek, representing water purifier water tek