کاربرد دستگاه فیلتر شنی

تصفیه آب رودخانه‌های با کدورت بالا پس از واحدهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی جهت تهیه آب شرب، بهداشتی و صنعتی

تصفیه آب استخر برای جلوگیری از کدر شدن آب و زلال سازی آن

تصفیه نهایی فاضلابهای صنعتی و انسانی

تصفیه آب برج های خنک کننده از مواد معلق نفوذی از هوا مانند گرد و خاک. ادامه خواندن “کاربرد دستگاه فیلتر شنی”