پکیج ها و هیت پمپ ها

پکیج های تهویه مطبوع بخش اعظم تولیدات کارخانجات بزرگ سازنده ی تجهیزات تهویه ومطبوع راتشکیل می دهند.این واحدهای یکچارچه دارای تجهیزات کامل بزای تهویه مطبوع یک مکان هستند. تجهیزاتی نظیر کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، شیرهای کنترل وسایر متعلقات دریک جا گرد آمده و دستگاه یکپارچه رابوجود آوردند . حذف گرمای حاصل ازفرایند تبرید توسط کندانسور و ازطریق عبور هوا از روی آن صورت میگیرد ولی برخی از دستگاههای یکپارچه (Package) هستند که توسط برج خنک کننده وآب خنک می شوند.کمپرسوراین دستگاهها میتواند ازنوع رفت وبرگشتی ودرانواع کوچکترازنوع دورانی میباشند. کنترل وضعیت دستگاه غالبا ازطریق خارج شدن وبه مدارآب کمپرسورویا ویا ازطریق غیر فعال شدن سیلندرها (unload) ویا هردوی این روشها صورت می گیرد. پکیجها معمولا رطوبت اتاق را به دقت کنترل نمیکنند وفیلترهای آنها نیزازانواع فیلترهای باراندمان بالانیست. ادامه خواندن “پکیج ها و هیت پمپ ها”

مشخصات فنی دیگهای سوپر سه پاس

دیگ های مدل سوپر سه پاس این شرکت بصورت عقب خشک (DRY BACK) می باشند و بر اساس استاندارد BS 855 طراحی و ساخته می شود. ورقهای مصرفی برای قسمتهای تحتد فشار از نوع 17 MN4-A516 و لوله های مصرفی از نوع ST 35.8

اروپایی بوده که دارای گواهینامه از شرکت سازنده می باشد. الکترودها از نوع 7018 اروپایی بوده که قبل از عملیات جوشکاری به مدت یک ساعت در دمای 400-350 درجه پخت می شوند کلیه مراحل ساخت توسط بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مورد آزمایش های رادیو گرافی و هیدرو استاتیک قرار می گیرند. ادامه خواندن “مشخصات فنی دیگهای سوپر سه پاس”