مشخصات و تجهیزات جانبی آب شیرین کن های 5 مرحله ای و 6 مرحله ای

مرحله اول، دوم، سوم با پوسته های دور اورینگ و فیلتر کارتریجهای به ترتیب: pp، کربن پودری و کربن بلاک

مرحله چهارم : ممبراین  50,75,100 گالنی

مرحله پنجم : فیلتر خطی کربن فعال

مرحله ششم برای آب شیرین کن های 6 مرحله ای:فیلتر خطی مواد معدنی، سایر فیلترهای خطی انتخابی :

فیلتر بیو سرامیک مادون قرمز(بهبود طعم و مزه)

فیلتر  ORP (تنظیم PHوORP)

فیلتر قلیایی (تنظیم PH) ادامه خواندن “مشخصات و تجهیزات جانبی آب شیرین کن های 5 مرحله ای و 6 مرحله ای”