توضیحاتی راجع به ممبراین

فیلتر ممبرین

ممبراین ها باغشاهای نیمه تراوا یکی از اصلی ترین اجرای سیستم تصفیه آب اسمز معکوس (RO) می باشند . ممبراین یک لایه نازک کامپوزیتی است که از سه قسمت تشکیل شده است . لایه محافظ پلی استری نگه دارنده رطوبت ، لایه داخلی از جنس پلی سلفون بسیار ریز و یک لایه بسیار نازک پلی آمید که برروی سطح ممبراین کشیده می شود . در یک ممبراین RO ضخامت لایه محافظ 50 میکرون و دیواره با ضخامت 20 میکرون می باشد . تمامی این لایه ها از جنس بسیار مقاوم در برابر خوردگی و تغییر شیمیایی ساخته شده اند . ممبراین نیمه تراوا بین دو قسمت قرار می گیرد .پدیده ی اسمز وقتی اتفاق می افتد که آب خالص از یک محلول نمکی رقیق ، پس از عبور از میان ممبراین به سمت محلول نمکی با غلظت بالاتر در بخش دیگر جاری شود و سبب افزایش ارتفاع محلول نمکی در قسمت غلیظ تر می گردد . جریان آب وقتی قطع می شود که فشار ستون محلول نمکی با اختلاف پتانسیل شیمیایی بین دو محلول آبی برابر شود . نقطه تعادل برای ارتفاع ستون آب در غالب فشار آب واردشده برروی ممبراین ، فشار اسمزی نامیده می شود . اگر نیروی به این ستون از آب وارد گردد ، مسیر جریان آب از میان ممبراین می تواند برعکس شود ، این پدیده اسمز معکوس نامیده می شود . چنین جریان معکوسی که سبب تولید آب خالص از محلول نمکی می شود ، به علت این است که ممبراین اجازه عبور به نمک را نمی دهد و فقط ذرات آب خالص از آن عبور می کند .

Mmbrayn of Baghshahay semi-permeable reverse osmosis water purification system one of the main (RO) respectively. Mmbrayn a thin layer composite of three parts. Holding moisture protective layer of polyester, polyester inner layer of polyamide film is very fine and a very thin layer on the surface of Mmbrayn drawn. RO Mmbrayn in a protective layer thickness 50 microns and 20 microns thick is the wall. All these layers are made from highly resistant to corrosion and chemical changes are made. Mmbrayn semipermeable placed between the two parts. Asmzvqty phenomenon occurs when water from a dilute salt solution, the salt solution with a concentration Balatrdrbkhsh Azbvrazmyan Mmbrayn to other current and increase the height of saline solution is more concentrated. Water flow stops when a chemical potential difference between the two pressure column salt solution with an aqueous solution to be. Balance the height of the water column in terms of pressure on Mmbrayn imported, is called osmotic pressure. If the force of the water column, the direction of water flow through the Mmbrayn can be reversed, this phenomenon is called reverse osmosis.

Water Filter aquatech, Household water treatment equipment, membrane filters, membrane production, membrane keyboard, sales membrane, membrane filters, membrane price, meaning membrane, membrane nano-ceramic membrane, membrane vacuum, cabinets membrane membrane membrane Fltr, ro membrane switches.