اثرات نیترات بر سلامتی انسان دستگاه تصفیه آب خانگی

اثرات نیترات بر سلامتی انسان

نیتریت حاصل از احیای نیترات معدنی و آلی پس از ورود به سیستم گردش خون، آهن هموگلوبین را اکسید نموده  که در نتیجه هموگلوبین به متهموگلوبین که ظرفیت اکسیژن رسانی بسیارکمتری ازهموگلوبین دارد تبدیل و در نتیجه به بافت ها اکسیژن کافی نمی رسد. بنابراین بعد از مدتی رنگ پوست (در نا حیه دور چشم ودهان ) به تیرگی می گراید واز این رو به آن سندرم BlueBaby می گویند.

این عارضه اولین نشانه مسمومیت با نیترات است ونوزادان زیر شش ماه آسیب پذیرترین گروه سنی در این مورد هستند. زیرانوزادان برخلاف بزرگسالان علاوه بر pH بالای معده و زیادی باکتری های طبیعی احیاء کننده نیترات، فاقد آنزیم برگشتدهنده متهموگلوبین به هموگلوبین هستند. از دیگر علائم افزایش متهموگلوبین می توان به سردرد، خواب آلودگی و اشکال در تنفس اشاره نمود.

Nitrite Nitrate reduction of organic and inorganic After entering the bloodstream, iron oxide and hemoglobin
As a result of hemoglobin to methemoglobin which the oxygen capacity of hemoglobin has become much lower and therefore not enough oxygen to tissues. So after a while skin color (non-local in the eyes of mouth) to blur like hell, and hence it is called Blue Baby syndrome.
This event is the first sign of nitrate poisoning infant under six months are most vulnerable age group in this case. For infants, unlike adults, in addition to stomach high pH and high nitrate reducing bacteria naturally lacks the enzyme methemoglobin back to hemoglobin. Other symptoms include increased methemoglobin can be a headache, drowsiness and difficulty breathing cited.

Hayzhnyk water treatment, water purification, a single water, water purification, water purification Saif Tehran, Karaj home water purifier, home water purifier price in Tehran, Karaj home water purifier, water softener comes Electric, home water softener price, price rigidity Industrial water retention, water softener package price, price softener polyphosphate, the pool water chlorination unit chlorine, chlorination of water tanks

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *