دستگاه تصفیه آب خانگی شرکت

مخزن آّب

مرحله 1) فیلتر PP  : از الیاف پروپیلن ساخته شده و قطرآن تا  است و ذرات معلق بزرگتر از     5μ (ذراتی از قبیل گل ولای ، شن وماسه ، لجن و …)  را فیلتر می کند . نکته قابل توجه برای تعویض فیلتر اینست که دستگاه دارای محفظه شفافی برای این فیلتر هستند و زمانیکه فیلتر به رنگ قهوه ای تیره تغییر رنگ داد زمان تعویض فیلتر PP فرارسیده است و زمان تعویض فیلتر آن سه ماه است .

مرحله 2) فیلتر کربن اکتیو GAC : این فیلتر به شکل استوانه ای کربن را داخل دستگاه آزاد میکند، جهت حذف بوی نامطبوع آب و حذف کلر باقیمانده از این فیلتر استفاده می شود . در ضمن زمان تعویض این فیلتر معمولا هر 6 ماه یکبار است .

مرحله 3) فیلتر کربن بلاک C.B : این فیلتر از کربن استوانه ای شکل ساخته شده که دور تا دور آن با نوار توری پوشانده شده است و عملکرد این فیلتر بگونه ای است که فرآیند تصفیه آب را تکمیل می کند و این فیلتر باعث حذف برخی آلاینده های شیمیایی از جمله : آرسنیک ، جیوه ، سرب ، روی ، ویروس ها ، باکتری ها ، نیتریت ها و نیترات ها است و همچنین موجب حذف ذرات کربنی آزاد شده از فیلتر مرحله قبل می شود و طعم و بوی نامطبوع آب را می گیرد و زمان تعویض این فیلتر برابر 6 ماه است .

مرحله 4) فیلتر ممبراین : دارای یک غشای نیمه تراوا بین 2 محلول با غلظتهای متفاوت قرار میگیرد، مقداری از حلال از یک غشا به طرف دیگر منتقل می شود. فرآیند فیلتر ممبراین ، اسمز معکوس است شیوه فناوری اسمز معکوس بدین طریق است که آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشای نیمه تراواست رانده میشود (در یک طرف غشا آب تقریبا خالص (نزدیک به مقطر) و در طرف دیگر آب ناخالصی که از غشای نیمه تراوا نمی تواند عبور کند به فاضلاب ریخته میشود.) این فرآیند برای تهیه آی آشامیدنی که حاوی املاح معدنی زیاد و ناخالصی های آبی باشند بسیار مناسب است و جهت حذف نمکها و ناخالصی های آب و بهبود رنگ، طعم و مزه می شود .

بعد از فیلتر ممبراین ، مخزن ذخیره آب وجود دارد و پشت دستگاه دو کلید اتوماتیکی تعبیه شده به نامهای High pressure (زمانیکه مخزن ذخیره آب پرشده است کلید اتوماتیک خاموش میشود .) و Low pressure (زمانیکه مخزن ذخیره آب خالی باشد و یا فشار آب شهری پایین باشد و یا آب شهری قطع باشد .)

مرحله 5) فیلتر کربن پست : این فیلتر تنها در سیستم RO به عنوان فیلتر 5 قرار دارد . این فیلتر باعث بهبود طعم آب مضر می شود که بستگی به میزان مصرف آب مخزن ذخیره دارد .

مرحله 6) فیلتر مینرال : این فیلتر حاوی مواد معدنی از قبیل سدیم، پتاسیم،کلسیم و … است  و زمان تعویض این فیلتر سالی یکبار است .

مرحله 7) فیلتر قلیایی : باعث افزایش PH میشود و زمان تعویض این فیلتر سالانه یکبار است و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج میشود .

Step 1) filter PP: Polypropylene fibers made of tar has been suspended particles larger than 5μ (province particles such as mud, sand, mud, etc.) filtering.

Step 2) activated carbon filter GAC: The filter in the form of cylindrical carbon is released into the machine to remove unpleasant odor from the water and remove residual chlorine filter is used. At the same time the filter replacement is usually every 6 months.
chemicals such as arsenic, mercury, lead, zinc, viruses, bacteria, nitrites and nitrates as well as eliminate the carbon particles released from the filter before the water taste and smell is unpleasant and time Replace the filter is 6 months.

Step 4) filter Mmbrayn: a semi-permeable membrane between two solutions of different concentrations of a fall, the amount of solvent transferred to the other side of the membrane. Mmbrayn filter process, the method of reverse osmosis technology, reverse osmosis thus the raw water pump is driven into the chamber with a membrane Travast half (almost pure water on one side of the membrane (approximately distilled) water and other impurities that The semi-permeable membrane can not pass through the sewage is poured.) The process for the preparation of magnetic drinking water containing minerals and impurities are highly suitable for the removal of salts and impurities and water, and improve the color, the taste is .

 After Mmbrayn filter, water storage tank and the automatic insertion of the key, namely High pressure (automatic switch off when the tank is filled with water.) And Low pressure (when the water tank is empty or water pressure is low and water is disconnected.)

Stage 5) Post Carbon filter: The filter only as a filter RO system is 5. This filter improves the taste of water can be harmful, depending on the amount of water storage tank.

Step 6) mineral filter: The filter contains minerals such as sodium, potassium, calcium, etc and replace the filter once a year is the time.

Step 7) filtered alkaline PH and increased the time to replace the filter once a year and liter or gallon capacity water purification units are listed on it.

Household water treatment equipment, membrane filtration, waste water treatment, water storage tank, anaerobic wastewater treatment, sewage treatment, waste water treatment, household and industrial wastewater treatment, industrial wastewater treatment + PET, hotel waste water, domestic sewage treatment , sewage treatment, urban sewage treatment, sewage treatment systems, sewage treatment process