دستگاه های تک،دو و سه مرحله ای رو سینکی و زیر سینکی

دستگاه تصفیه آب زیر سینکی
  • روسینکی:با قابلیت نصب آسان بر روی سینک
  • دارای مراحلCTO,GAC,PP
  • دارای هوزینگ تک و دوبل اورینگبا هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر پلی پروپیلن(PP)

  • زیر سینکی:دارای شیر مجزا و Accessory کامل
  • جهت نصب توکار با فیلترCTO,GAC,PP
  • دارای هوزینگ تک و دوبل اورینگ با هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر  پلی پروپیلن(PP)

• Rvsynky: easy to install on the sink
• Has the CTO, GAC, PP
• Single and Double O has a housing with a first housing transparent polypropylene filter to visit (PP)
• under the sink, a separate valve and complete Accessory
• Built-in filter for installation CTO, GAC, PP
• Single and Double O has a housing with a first housing transparent polypropylene filter to visit (PP)

Water Purifier aqua clean, Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom Accessory perfect, the water treatment plant construction, the production of fresh water from sea water, milk separators, filters, CTO, filter, GAC, Slim filter, filter Jumbo, polypropylene filter (PP), easy installation on the sink, double housing O, transparent housing

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *