دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS1250UV

دستگاه تصفیه آب watersafe سه مرحله ای

دستگاه تصفیه آب واتر سیف – مدل WS1250UV شرکت آکوا تک aqua tek :

1- دارای مخزن ۱۵ لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.

۲-  ظرفیت فیلتراسیون  9/7 لیتر در ساعت

۳- دارای فیلتراسیون ۷ مرحله ای می باشد.

۴- این دستگاه تصفیه آب کلیه رسوبات و ذرات معلق موجود در آب  از ۵ میکرون تا ۰/۰۰۰۱ میکرون را به خوبی از بین می برد و به بهبود رنگ، طعم و مزه آب و همچنین حذف  کلیه مواد شیمیایی همانند کلر،مواد آلی معدنی  و بخصوص آلودگی و سموم کمک می کند.

۵- دارای فیلتر ORP و ضد عفونی کننده UV می باشد که به ترتیب میزان مواد آلی و از بین بردن باکتریها را انجام می دهد.

Water Purifier Water Saif – WS1250UV model Caspian Rshya relationship:
1. The tank holds 15 liters of purified water is stored.
2. The filtration capacity of 9.7 liters per hour
3. a 7-stage filtration is.

4. The water treatment system all sediments and suspended particles in the water from 5 microns to 0/0001 microns, as well as eliminates

  And to improve the color, the taste of water and also remove all chemicals

  Like chlorine, organic materials and inorganic contaminants and toxins especially helps.
5. ORP and disinfected with UV filter is to eliminate the amount of organic matter and bacteria do.

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj reverse osmosis desalination, desalination magnetic Mapna desalination, water and wastewater, Lorestan, Iran Water and Wastewater, Water and Wastewater Golestan , alkaline ionized water machine, water machine ionized, alkaline ionized water machine, pool chlorine, chlorination, chlorination of drinking water