واحد اندازه گیری املاح آب

واحد اندازه گيری املاح آب

TDS  میزان املاح معلق در آب……………..مواد معلق در آّب مثل گل و لای، زنگ آب ، شن و ماسه ، کربنات کلسیم

EC هدایت الکتریکی آب ……………….   مواد محلول در آب مثل سدیم ، کلراید ، پتاسیم ، نیترید ، نیترات ، اسیدهای آمینه

PH  میزان سختی آب است.

PH :

  • اسیدی: 2/6
  • خنثی : 2/6 –9/6
  • قلیایی: 9/6

اسیدها برای شستشو خوبند ، جذب اسیدها خوب است.

قلیایی برای نگهداری خوب است ، قلیایی دفع کنندگی خوبی دارد.

تصفیه بدن : کلیه ،روده ، کبد و صفرا انجام می شود.

آب سالم: بدن سالم ، هدف ما اهدای سلامتی به شما است.

Measuring unit Salts:

TDS …………….. suspended solids suspended in water salinity in the water like mud, rust, water, sand, calcium carbonate

EC EC ………………. water soluble materials such as sodium, chloride, potassium, nitride, nitrate, amino acids

PH level of water hardness.

PH:

Acid: 2/6
Neutral: 2/6 -9/6
Alkaline: 9/6
Acids are good for washing, good acid absorption.

Basic maintenance is good, just good basic block.

Body treatment: kidney, intestine, liver and gall done.

Clean water, a healthy body, our goal donation to your health.

Household water treatment equipment, industrial water treatment system in Krj, half Snty, domestic and industrial water treatment system filters Ha, desalination desalination desalination of housework Ha, Ay, nuclear desalination desalination of Snty, research on wastewater treatment Shhry, Shhry, waste water treatment plants and sewer pipes Shhry, Shhry, slope of sewer pipes wastewater problems Shhry, Shhry, Astkhr, the chlorination of water chlorination tank water, chlorine water, liquid chlorination chlorination Gazy,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *