تولیدات و دستگاه های صنایع آب و فاضلاب شرکت

فیلترهای تصفیه آب

تجربه فعالیت  شرکت با هدف ایجاد امکانات لازم جهت رشد و نوآوری در صنعت لوله های پلی اتیلن تآسیس شده به سال 1360 باز می گردد . این شرکت سعی نموده بابهره گیری از نیروی فعال ،خلاق و  جوان  در کنار افراد باتجربه تلفیقی  از علم و تجربه راارائه نماید و بااستفاده از تکنولوژی روزصنعت پلیمر دنیا ، گامی ارزشمند در جهت ارتقاء سطح کیفی و ایمنی در اتصال لوله های پلی اتیلن برداشته وبانگرشی برتر تولیدات خود را به درجه بالای کیفی برساند .

تولیدات

تولیدات این شرکت شامل پنچ گروه اصلی است که کاملا مطابق با استاندارد های جهانی و براساس نیاز مشتری می باشد .

1 _ اولین سازنده دستگاه های جوش لوله های پلی اتیلن (BUTT WELD).

(D-160 .D-180 .D-200 .D-250 .D-315 .D-400 .D-500 .D-630 .D-800 .D-1200)

2 _ اولین سازنده دستگاه جوش لوله های پلی اتیلن گاز

3 _ تنها تولیدکننده اتصالات لوله های پلی اتیلن استاندارد در ایران

4 _ اولین تولید کننده منهول های پلی اتیلن

5 _ اولین تولیدکننده دریچه های کامپوزیت

Experience, the company aims to create opportunities for growth and innovation in the industry of polyethylene pipes was established back in 1360. The company has tried while making use of the active, creative, young and with experienced people provide a combination of knowledge and experience and using polymer technology availability Rvzsnt world a valuable step towards improving the quality and safety of the pipes made of polyethylene top Vbangrshy quality products to a high degree of transparency.

Products

The company consists of five main groups of products that fully comply with international standards and based on customer needs.

1] is the first manufacturer of polyethylene pipes (BUTT WELD).

(D-160 .D-180 .D-200 .D-250 .D-315 .D-400 .D-500 .D-630 .D-800 .D-1200)

2] the first manufacturer of welding of polyethylene pipes for gas

3. The only producer of polyethylene pipe fittings standard in Iran

4. The first producer of polyethylene manholes

5. the first manufacturer of composite valves

Household water treatment equipment, industrial water treatment system in Krj, half Snty, filter water treatment system for home and industrial valves Kampvzyt, woman Gazy, polyester resin Shfaf, of chlorine, chlorine by chlorine system Zny, Zny, chlorination system Gazy, company polyester resin, polyester resin sales Astr, effects Zny, Keller made manhole Atyln, steel Shyraz, Atyln, Qrsy, woman chlorine, chlorine water, chlorine gas tank chlorination woman Gazy,