آب شیرین کن های خانگی و صنعتی

دستگاه تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

امروزه تصفیه آب چه به عنوان آب آشامیدنی و چه برای استفاده صنعتی،از اهمیت خاصی برخوردار است. در کاربردهای صنعتی عدم تصفیه مناسب و صحیح آب، دستگاها و تجهیزات را متحمل خسارت زیاد کرده و روند عملیات واحد را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

دردهه پیش روش‌های تصفیه آب شامل تقطیر، الکترودیالیز و رزین بودند و روش تصفیه آب و موسوم به اسمز معکوس قبل از اینکه در دهه اخیر در مقیاس صنعت به کار گرفته شود تنها برای تصفیه آب آشامیدنی و یا استفاده در آزمایشگاها مورد استفاده قرار می گرفت.

اسمز معکوس یک تکنولوژی است که تقریبا در هر صنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده از حلال باشد (معمولا حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است. متداولترین مورد استتفاده RO در تهیه آب خالص است. در صنعت، جهت تهیه آب DM و تصفیه فاضلاب بهداشتی استاده زیادی از RO می‌شود. فرایند RO در تهیه آب آشایدنی از طریق نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مزه آب از طریق حذف آلودگی‌های مضر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسمز معکوس، یکی از روش‌های اساسی تصفیه آب است که در ساخت نیمه هادی‌ها، تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین آب خالص تهیه شده با استفاده از این روش در عمل دیالیز و نیروگاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از RO در مصارف خانگی (حتی در آشپزخانه و سرویس بهداشتی) عمومیت پیدا کرده است. در این کاربرد و بسیاری از کاربردهای دیگر، در سیستم RO از فیلترهای که دارای منافذ بی نهایت ریز هستند استفاده می‌شود باید باور کرد که قطر این منافذ از0.0001 میکرون کوچکتر است.

موفقیت تکنولوژی سیستم اسمز معکوس، مرهون دلایل اقتصادی و سادگی بهره برداری از آ ن است. هزینه خرید این سیستم در مقایسه با سایر تکنولوژی‌های تصفیه آب نسبتا ارزان است. اسمزمعکوس نه مانند سیستم تقطیر به تغییر فاز شدید انرژی دارد و نه مانند بستره‌های تعویض یونی احتیاج به حجم زیاد اسید و سود (جهت احیای بسترهای تعویض یونی) دارد.

در فرایند RO، از یک پمپ و غشاهای نیمه تراوا استفاده می‌شود. پمپ نیروی رانش را مهیا می‌کند. غشای نیمه تراوآبین آب ومواد حل شده، تمایل دارد که آب را از خود عبور دهد، بنابراین اکثر ماده حل شده در پشت غشا باقی می‌ماند و این کار موجب تغلیظ جریان در پشت غشا می‌شود.

فرایند اسمز معکوس مانند فیلتراسیون نیست. در فیلتراسیون حذف ذرات ریز به واسطه اندازه آنها صورت می‌گیرد. در عمل فیلتراسیون، حذف ذرات به دلیل بزرگی آنها است و در نتیجه، ذرات نمی‌توانند از میان منافذ فیلتر عبور کنند. مکانیسم اسمز معکوس با فیلتراسیون تفاوت دارد به طوری که در غشاهای RO سوراخ‌های فیزیکی وجود ندارد و آب با ایجاد پیوند با شاخهای پلیمر از میان غشا عبور می‌کند.

همچنین غشاهای RO قادر به حذف ذرات معلقی است که به هیچ نحو قادر به عبور از ممبران نیستند مگر اینکه غشا دچار آسیب دیدگی مکانیکی شده باشند.

Today the water as drinking water or for industrial use, is of utmost importance. In industrial applications properly treated water, apparatus and equipment suffered much damage and will make it difficult process unit operations.
Decade ago, water purification methods such as distillation, electro-dialysis and the resin And a method called reverse osmosis water before being used on an industrial scale in recent decades Only for drinking water or in the laboratory were used.
Reverse osmosis is a technology that almost every industry that requires the separation of substances dissolved in the solvent (usually water solvent) is generally available. Commonly used in the preparation of RO pure water. In industry, DM water supply and sanitary sewage treatment plants can survive a lot of RO. In industry, DM water supply and sanitary sewage treatment plants can survive a lot of RO. RO process in the preparation of drinking water through desalination of sea water and improve water taste by removing harmful pollutants, is used.
Reverse osmosis, water is one of the basic methods of Semiconductors, used medical equipment and pharmaceutical industry. The pure water produced using this method is used in the dialysis and installations.
The use of RO in the household (even in the kitchen and bathroom) is generally available. In this application, and many other applications, the RO system filters with extremely small pores are used to believe that the pore diameter is smaller than 0.0001 microns.
Successful technology reverse osmosis systems, due to economic reasons and is its simplicity of operation. The cost of the system is relatively inexpensive compared to other technologies for water purification. RO not like distillation system with phase change energy intensive and requires large amounts of acid and ion exchange Bstrhhay not as profitable (for the recovery of ion exchange beds) is.
In the RO, is a semi-permeable membrane pump. Pumps provide thrust.
Reverse osmosis is a filtration process like. The filtration removes particles as they come due. In practice, filtration, removal of particles due to their size and thus, the particles can pass through the pores of the filter.
The RO membranes to remove suspended particles is in no way able to pass through the membrane with the membrane unless they are mechanically damaged.

Ilia water treatment, water purification Easy two-step water purification system Vl, sure life, RO household supplies, technology, reverse osmosis systems, water treatment technologies, the removal of suspended particles, the basic methods of water purification systems, reverse osmosis membranes RO, semi-permeable membranes, remove particulate filtration, membranes, reverse osmosis mechanism

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *