مشخصات فنی مخازن هوای فشرده

مخازن هوای فشرده

ملاحظات :

فشار کارکرد : 7 -13 bar

فشار تست :  23 bar

دارای منهول : جهت بازدید از داخل مخزن

دوعدد بوشن اضافی برای کاربردهای خاص

داخل مخزن دارای پوشش اپوکسی باضخامت 120 micron جهت جلوگیری از خوردگی و خارج مخزن دارای رنگ صنعتی می باشد .

متعلقات مخزن :

  • شیرتخلیه از نوع اتوماتیک و شیر دستی کمکی
  • شیر اطمینان
  • فشار سنج

مخازن فوق طبق استاندارد مخازن تحت فشار کد ASME SEC 8 DIV 1 طراحی و ساخته شده است .

Remarks:

Operating pressure: 7 -13 bar

Pressure test: 23 bar

A manhole, to visit the tank

Add two numbers Additional socket for special applications

The tank has a thickness of 120 micron epoxy coating to prevent corrosion and outside the tank with industrial paint.
Software Repository:

Shyrtkhlyh of automatic and manual valve help
Safety valve
Barometer
Tanks above standard pressure vessel code ASME SEC 8 DIV 1 is designed and built.

Household water treatment system in Karaj, a water treatment system for industrial and semi-industrial, domestic and industrial water treatment system filters Astr, vinyl resin sales price vinyl resin radiator tank Astr, 206, fiberglass water tank, metal water tank, water tank air tank Cold water reservoir tank agitator Dar, Hva, compressed air tanks, air tanks, air and water tank, hydraulic tank, hydraulic tank