چرا آب زیاد بنوشیم؟

دستگاه خانگی آّب تصفیه کن RO

نوشیدن آب زیاد در روز هیچ تاثیر مخربی بر بدن نگذاشته و برای رشد و کارایی بالای سلول‌های بدن نیز لازم است. براساس تحقیقات انجام شده، مشخص شد که نوشیدن آب در سلامتی افراد نقش مهمی ایفا می‌کند.

نوشیدن 8 لیوان آب در روز باید به صورت یک عادت درآید. به گفته محققان آب بهتر از هر نوشیدنی دیگر مانند قهوه و یا چای است. راز نوشیدن آب در ماده‌ای با نام flavonoid نهفته است. این ماده نوعی اکسیدان پولی فنول است که از تخریب سلول‌های بدن جلوگیری می‌کند.

این ماده از فرسوده و نابود شدن سلول‌های ماهیچه‌ای قلب و بروز و تشکیل تومورها ممانعت به عمل می‌آورد. در تحقیقات آمده است که آب را نباید جوشاند مگر آن که به آب مصرفی خود اطمینان نداشته باشیم. چراکه جوشاندن آب تصفیه شده از میزان اکسیژن آن کاسته و مواد غنی شده را از آن دور می‌کند.

Drinking too much water in a day and did not have any effect on the body is also necessary for growth and high efficiency cells. According to this research, it was found that water plays in human health.
Drinking 8 glasses of water a day should become a habit. The researchers said the water better than any other drinks such as coffee or tea. The secret lies drink a substance called flavonoid. This kind of monetary antioxidant polyphenols inhibit the body’s cells from damage. The substance of aging and degenerative heart muscle and prevent the risk of tumor formation process. Research has shown that water should be boiled their water unless they sure would not. Boiling water because it reduces the amount of oxygen and nutrients enriched it away.

Aqua salty water treatment, water purification Water Tech Water Safe water, reverse osmosis, water treatment RO, remove nitrates and nitrites, 6-stage water purifier, water purifier five-step, reverse osmosis systems, osmosis treatment system Conversely, filtration, water hazards in drinking water, drinking water